Home Sport Fudbal Vlašić je bio domaćin druženja malih fudbalera pod nazivom ‘Vlašić prijateljima 2019’
0

Vlašić je bio domaćin druženja malih fudbalera pod nazivom ‘Vlašić prijateljima 2019’

TSR Watermark - 6443
TSR Watermark - 6442
TSR Watermark - 6441
TSR Watermark - 6440
TSR Watermark - 6439
TSR Watermark - 6438
TSR Watermark - 6437
TSR Watermark - 6436
TSR Watermark - 6435
TSR Watermark - 6434
TSR Watermark - 6433
TSR Watermark - 6432
TSR Watermark - 6431
TSR Watermark - 6430
TSR Watermark - 6429
TSR Watermark - 6428
TSR Watermark - 6427
TSR Watermark - 6426
TSR Watermark - 6425
TSR Watermark - 6424
TSR Watermark - 6423
TSR Watermark - 6422
TSR Watermark - 6421
TSR Watermark - 6420
TSR Watermark - 6419
TSR Watermark - 6418
TSR Watermark - 6417
TSR Watermark - 6416
TSR Watermark - 6415
TSR Watermark - 6414
TSR Watermark - 6412
TSR Watermark - 6411
TSR Watermark - 6410
TSR Watermark - 6409
TSR Watermark - 6408
TSR Watermark - 6407
TSR Watermark - 6406
TSR Watermark - 6405
TSR Watermark - 6404
TSR Watermark - 6403
TSR Watermark - 6402
TSR Watermark - 6401
TSR Watermark - 6400
TSR Watermark - 6399
TSR Watermark - 6398
TSR Watermark - 6397
TSR Watermark - 6396
TSR Watermark - 6395
TSR Watermark - 6393
TSR Watermark - 6392
TSR Watermark - 6391
TSR Watermark - 6390
TSR Watermark - 6389
TSR Watermark - 6388
TSR Watermark - 6387
TSR Watermark - 6386
TSR Watermark - 6385
TSR Watermark - 6384
TSR Watermark - 6383
TSR Watermark - 6382
TSR Watermark - 6381
TSR Watermark - 6380
TSR Watermark - 6379
TSR Watermark - 6378
TSR Watermark - 6377
TSR Watermark - 6376
TSR Watermark - 6375
TSR Watermark - 6374
TSR Watermark - 6373
TSR Watermark - 6372
TSR Watermark - 6371
TSR Watermark - 6370
TSR Watermark - 6369
TSR Watermark - 6368
TSR Watermark - 6367
TSR Watermark - 6366
TSR Watermark - 6365
TSR Watermark - 6364
TSR Watermark - 6363
TSR Watermark - 6362
TSR Watermark - 6361
TSR Watermark - 6360
TSR Watermark - 6359
TSR Watermark - 6358
TSR Watermark - 6357
TSR Watermark - 6356
TSR Watermark - 6355
TSR Watermark - 6354
TSR Watermark - 6353
TSR Watermark - 6352
TSR Watermark - 6351
TSR Watermark - 6350
TSR Watermark - 6349
TSR Watermark - 6348
TSR Watermark - 6347
TSR Watermark - 6346
TSR Watermark - 6345
TSR Watermark - 6344
TSR Watermark - 6343
TSR Watermark - 6342
TSR Watermark - 6341
TSR Watermark - 6340
TSR Watermark - 6339
TSR Watermark - 6338
TSR Watermark - 6337
TSR Watermark - 6336
TSR Watermark - 6335
TSR Watermark - 6334
TSR Watermark - 6333
TSR Watermark - 6332
TSR Watermark - 6331
TSR Watermark - 6330
TSR Watermark - 6329
TSR Watermark - 6327
TSR Watermark - 6326
TSR Watermark - 6325
TSR Watermark - 6324
TSR Watermark - 6323
TSR Watermark - 6322
TSR Watermark - 6321
TSR Watermark - 6320
TSR Watermark - 6319
TSR Watermark - 6318
TSR Watermark - 6317
TSR Watermark - 6316
TSR Watermark - 6315
TSR Watermark - 6314
TSR Watermark - 6313
TSR Watermark - 6312
TSR Watermark - 6311
TSR Watermark - 6310
TSR Watermark - 6309
TSR Watermark - 6308
TSR Watermark - 6307
TSR Watermark - 6306
TSR Watermark - 6305
TSR Watermark - 6304
TSR Watermark - 6303
TSR Watermark - 6302
TSR Watermark - 6301
TSR Watermark - 6300
TSR Watermark - 6299
TSR Watermark - 6298
TSR Watermark - 6297
TSR Watermark - 6296
TSR Watermark - 6295
TSR Watermark - 6294
TSR Watermark - 6293
TSR Watermark - 6292
TSR Watermark - 6291
TSR Watermark - 6290
TSR Watermark - 6289
TSR Watermark - 6288
TSR Watermark - 6287
TSR Watermark - 6286
TSR Watermark - 6285
TSR Watermark - 6284
TSR Watermark - 6283
TSR Watermark - 6282
TSR Watermark - 6281
TSR Watermark - 6280
TSR Watermark - 6279
TSR Watermark - 6278
TSR Watermark - 6277
TSR Watermark - 6276
TSR Watermark - 6275
TSR Watermark - 6274
TSR Watermark - 6273
TSR Watermark - 6272
TSR Watermark - 6271
TSR Watermark - 6270
TSR Watermark - 6269
TSR Watermark - 6268
TSR Watermark - 6267
TSR Watermark - 6266
TSR Watermark - 6265
TSR Watermark - 6264
TSR Watermark - 6263
TSR Watermark - 6262
TSR Watermark - 6261
TSR Watermark - 6260
TSR Watermark - 6259
TSR Watermark - 6258
TSR Watermark - 6257
TSR Watermark - 6256
TSR Watermark - 6254
TSR Watermark - 6253
TSR Watermark - 6252
TSR Watermark - 6251
TSR Watermark - 6250
TSR Watermark - 6249
TSR Watermark - 6248
TSR Watermark - 6247
TSR Watermark - 6246
TSR Watermark - 6245
TSR Watermark - 6244
TSR Watermark - 6243
TSR Watermark - 6242
TSR Watermark - 6241
TSR Watermark - 6240
TSR Watermark - 6239
TSR Watermark - 6238
TSR Watermark - 6237
TSR Watermark - 6236
TSR Watermark - 6235
TSR Watermark - 6234
TSR Watermark - 6233
TSR Watermark - 6232
TSR Watermark - 6231
TSR Watermark - 6230
TSR Watermark - 6229
TSR Watermark - 6228
TSR Watermark - 6227
TSR Watermark - 6226
TSR Watermark - 6225
TSR Watermark - 6224
TSR Watermark - 6223
TSR Watermark - 6222
TSR Watermark - 6221
TSR Watermark - 6220
TSR Watermark - 6219
TSR Watermark - 6218
TSR Watermark - 6217
TSR Watermark - 6216
TSR Watermark - 6215
TSR Watermark - 6214
TSR Watermark - 6213
TSR Watermark - 6212
TSR Watermark - 6211
TSR Watermark - 6210
TSR Watermark - 6209
TSR Watermark - 6208
TSR Watermark - 6207
TSR Watermark - 6206
TSR Watermark - 6205
TSR Watermark - 6203
TSR Watermark - 6202
TSR Watermark - 6201
TSR Watermark - 6200
TSR Watermark - 6199
TSR Watermark - 6198
TSR Watermark - 6197
TSR Watermark - 6196
TSR Watermark - 6195
TSR Watermark - 6193
TSR Watermark - 6191
TSR Watermark - 6190
TSR Watermark - 6189
TSR Watermark - 6188
TSR Watermark - 6187
TSR Watermark - 6186
TSR Watermark - 6185
TSR Watermark - 6184
TSR Watermark - 6183
TSR Watermark - 6182
TSR Watermark - 6181
TSR Watermark - 6180
TSR Watermark - 6179
TSR Watermark - 6178
TSR Watermark - 6177
TSR Watermark - 6176
TSR Watermark - 6175
TSR Watermark - 6174
TSR Watermark - 6173
TSR Watermark - 6172
TSR Watermark - 6171
TSR Watermark - 6170
TSR Watermark - 6169
TSR Watermark - 6168
TSR Watermark - 6167
TSR Watermark - 6166
TSR Watermark - 6165
TSR Watermark - 6164
TSR Watermark - 6163
TSR Watermark - 6162
TSR Watermark - 6161
TSR Watermark - 6160
TSR Watermark - 6159
TSR Watermark - 6158
TSR Watermark - 6157
TSR Watermark - 6156
TSR Watermark - 6155
TSR Watermark - 6154
TSR Watermark - 6153
TSR Watermark - 6152
TSR Watermark - 6151
TSR Watermark - 6150
TSR Watermark - 6149
TSR Watermark - 6148
TSR Watermark - 6147
TSR Watermark - 6146
TSR Watermark - 6145
TSR Watermark - 6144
TSR Watermark - 6143
TSR Watermark - 6142
TSR Watermark - 6141
TSR Watermark - 6140
TSR Watermark - 6139
TSR Watermark - 6138
TSR Watermark - 6137
TSR Watermark - 6136
TSR Watermark - 6135
TSR Watermark - 6134
TSR Watermark - 6133
TSR Watermark - 6132
TSR Watermark - 6131
TSR Watermark - 6129
TSR Watermark - 6128
TSR Watermark - 6127
TSR Watermark - 6126
TSR Watermark - 6125
TSR Watermark - 6124
TSR Watermark - 6123
TSR Watermark - 6122
TSR Watermark - 6121
TSR Watermark - 6120
TSR Watermark - 6119
TSR Watermark - 6118
TSR Watermark - 6117
TSR Watermark - 6116
TSR Watermark - 6115
TSR Watermark - 6114
TSR Watermark - 6113
TSR Watermark - 6112
TSR Watermark - 6111
TSR Watermark - 6110
TSR Watermark - 6109
TSR Watermark - 6108
TSR Watermark - 6107
TSR Watermark - 6106
TSR Watermark - 6104
TSR Watermark - 6103
TSR Watermark - 6102
TSR Watermark - 6101
TSR Watermark - 6100
TSR Watermark - 6099
TSR Watermark - 6098
TSR Watermark - 6097
TSR Watermark - 6096
TSR Watermark - 6095
TSR Watermark - 6094
TSR Watermark - 6093
TSR Watermark - 6092
TSR Watermark - 6091
TSR Watermark - 6090
TSR Watermark - 6089
TSR Watermark - 6088
TSR Watermark - 6087
TSR Watermark - 6086
TSR Watermark - 6085
TSR Watermark - 6084
TSR Watermark - 6083
TSR Watermark - 6082
TSR Watermark - 6081
TSR Watermark - 6080
TSR Watermark - 6079
TSR Watermark - 6078
TSR Watermark - 6077
TSR Watermark - 6076
TSR Watermark - 6075
TSR Watermark - 6074
TSR Watermark - 6073
TSR Watermark - 6072
TSR Watermark - 6071
TSR Watermark - 6070
TSR Watermark - 6069
TSR Watermark - 6068
TSR Watermark - 6067
TSR Watermark - 6066
TSR Watermark - 6065
TSR Watermark - 6064
TSR Watermark - 6063
TSR Watermark - 6062
TSR Watermark - 6061
TSR Watermark - 6060
TSR Watermark - 6059
TSR Watermark - 6058
TSR Watermark - 6057
TSR Watermark - 6056
TSR Watermark - 6055
TSR Watermark - 6054
TSR Watermark - 6053
TSR Watermark - 6052
TSR Watermark - 6051
TSR Watermark - 6050
TSR Watermark - 6049
TSR Watermark - 6048
TSR Watermark - 6047
TSR Watermark - 6046
TSR Watermark - 6045
TSR Watermark - 6044
TSR Watermark - 6043
TSR Watermark - 6042
TSR Watermark - 6041
TSR Watermark - 6040
TSR Watermark - 6039
TSR Watermark - 6038
TSR Watermark - 6037
TSR Watermark - 6036
TSR Watermark - 6035
TSR Watermark - 6034
TSR Watermark - 6033
TSR Watermark - 6032
TSR Watermark - 6031
TSR Watermark - 6030
TSR Watermark - 6029
TSR Watermark - 6028
TSR Watermark - 6027
TSR Watermark - 6026
TSR Watermark - 6025
TSR Watermark - 6024
TSR Watermark - 6023
TSR Watermark - 6022
TSR Watermark - 6021
TSR Watermark - 6020
TSR Watermark - 6019
TSR Watermark - 6018
TSR Watermark - 6017
TSR Watermark - 6016
TSR Watermark - 6015
TSR Watermark - 6014
TSR Watermark - 6013
TSR Watermark - 6012
TSR Watermark - 6011
TSR Watermark - 6010
TSR Watermark - 6009
TSR Watermark - 6008
TSR Watermark - 6007
TSR Watermark - 6006
TSR Watermark - 6005
TSR Watermark - 6004
TSR Watermark - 6003
TSR Watermark - 6002
TSR Watermark - 6001
TSR Watermark - 5999
TSR Watermark - 5998
TSR Watermark - 5997
TSR Watermark - 5996
TSR Watermark - 5995
TSR Watermark - 5993
TSR Watermark - 5992
TSR Watermark - 5991
TSR Watermark - 5990
TSR Watermark - 5989
TSR Watermark - 5988
TSR Watermark - 5987
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
TSR Watermark - 6261
0
0

Vlašić je bio domaćin druženja malih fudbalera pod nazivom ‘Vlašić prijateljima 2019’

u organizaciji FK Olimpik.

Četrnaest ekipa u tri uzrasta (dječaci rođeni 2009., 2010. i 2011. godine i mlađi) odmjerili su međusobno snage, na terenu sa umjetnom travom, jednom od najmodernijih u Evropi.

Pobjednici su svi koji su danas učestvovali, kako mali fudbaleri, tako i njihovi treneri i roditelji, koji su danas bili gosti Olimpika i Vlašića. Najuspješniji po generacijama su bili Mladost DK (2009), Zrinjski (2010) i Olimpik (2011).

Po završetku dječaci iz svih klubova dobili su medalje za učešće na turniru, a u krugu Pansiona Vlašić Ski, priređeno je druženje i zajednički objed za sve koji su danas bili na Vlašiću.

LEAVE YOUR COMMENT

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *