Home Privreda SAOPŠTENJE ZA JAVNOST sa 103. sjednice Vlade SBK održane 11. 11. 2021. godine u Travniku
0

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST sa 103. sjednice Vlade SBK održane 11. 11. 2021. godine u Travniku

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST sa 103. sjednice Vlade SBK održane 11. 11. 2021. godine  u Travniku
0
0

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je utvrdila Izmjene i dopune Budžeta SBK za 2021.godinu i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta SBK za 2021. godine i uputila u skupštinsku proceduru.

Izmjene i dopune Budžeta SBK za 2021. godinu iznose:

Ukupni prihodi, primitci i finansiranje – 239.820.491,00 KM

Ukupni rashodi, izdatci – 239.820.491,00 KM

Utvrđen je Nacrt Budžeta SBK za 2022. godinu i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta SBK za 2022. godinu i proslijeđen u dalju proceduru. Nacrt Budžeta SBK za 2022. godinu temelji se na projekciji kantonalnih prihoda koji se očekuju za finansiranje javne potrošnje u toku naredne godine, a na temelju projiciranih makroekonomskih pokazatelja i postojećih poreznih politika. Nacrt Budžeta SBK za 2022. godinu iznosi 224.966.821 KM što je za 7.421.491 KM ili 3,4 % više u odnosu na Budžet SBK za 2021. godinu.

Ukupni prihodi, primitci i finansiranje u Nacrtu Budžeta za 2022. godinu iznose 224.966.821 KM, a ukupni rashodi i izdatci u Nacrtu Budžeta SBK za 2022. godinu iznose 224.966.821 KM.

Na prijedlog Kantonalne direkcije za puteve, Vlada SBK je dala saglasnost na Finansijski plan Kantonalne direkcije za puteve za 2022. godinu. Finansijski plan Direkcije se sastoji od: prihoda i primitaka sa prenesenim neutrošenim sredstvima u iznosu od 14.941,040,00 KM i rashoda i izdataka u iznosu od 14.941.040,00 KM.

Vlada SBK je usvojila i slijedeće izvještaje:

  • Konsolidovani periodični izvještaj za Vladu i budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona za period od 01.01.-30.09.2021.godine.
  • Konsolidovani periodični izvještaj opština Srednjobosanskog kantona za period 01.01.-30.09.2021.godine.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog istog ministarstva:

  • Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Centralnog državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, u iznosu od 3.040,00 KM Osnovnoj školi “ Braća Jezerčić“ Jajce, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi “ Braća Jezerčić“  Jajce na stavku „Nabavka  opreme“.
  • Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda, u iznosu od 176,00 KM Osnovnoj školi „Berta Kučera“ Jajce, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi „Berta Kučera“ Jajce na stavku „Nabavka opreme“.
  • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021. godinu sa pozicije Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-za sufinansiranje rekonstrukcije regionalnih puteva izdvaja se iznos od 479.061,70 KM. Iznos se odnosi na transfer novčanih sredstava za sufinansiranje ugovorenih i izvedenih radova na rekonstrukciji regionalnih puteva na području SBK, prema Izvještaju Kantonalne direkcije za puteve SBK o izvedenim i plaćenim radovima u skladu sa zaključenim Ugovorima sa izvođačima radova. Iznos iz ove odluke isplatit će se sa namjenskog računa Vlade Srednjobosanskog kantona-Ministarstva finansija za investicije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku video nadzora na CIPS lokacijama. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 33.528,22 KM za nabavku video nadzora na CIPS lokacijama. Iznos od 33.528,22 KM iz ove odluke doznačit će se firmi  “COIN SECURITY” d.o.o.  Vitez.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa Zakonom o lovstvu za 2021. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu izdvaja se iznos od 5.800,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini lovostajem zaštićena divljač-vuk u skladu sa Zakonom o lovstvu, isplatit će se: 5.800 KM KM, na ime: Kenan Sefer, Opara bb,  općina Novi Travnik.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Travnik za dodjelu finansijske pomoći za sanaciju klizišta u mjestu Grahovčići (Ovnak), MZ Grahovčići. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu sa pozicije Tekući transferi pojedincima – za saniranje dijela šteta nastalih prirodnim i drugim nesrećama, izdvajaju se sredstva općini Travnik u iznosu od 25.000,00 KM, za sufinansiranje sanacije klizišta u mjestu Grahovčići (Ovnak), MZ Grahovčići. Iznos iz ove odluke uplatit će se općini Travnik.

– Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Donji Vakuf za sanaciju posljedica na stambenom objektu u vlasništvu Poturović Đule. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu sa pozicije Tekući transferi pojedincima – za saniranje dijela šteta nastalih prirodnim i drugim nesrećama, izdvajaju se sredstva općini Donji Vakuf u iznosu od 2.000,00 KM, za sufinansiranje sanacija posljedica na stambenom objektu u vlasništvu Poturović Đule.

– Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Kiseljak za sufinansiranje projekta sanacije klizišta u naselju Grahovci. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu sa pozicije Tekući transferi pojedincima – za saniranje dijela šteta nastalih prirodnim i drugim nesrećama, te za finansiranje komisije za procjenu šteta, izdvajaju se sredstva općini Kiseljak u iznosu od 20.000,00 KM, za sufinansiranje sanacije klizišta u naselju Grahovci.

 

Na prijedlog Tima za borbu protiv korupcije, Vlada SBK je donijela Zaključak kojim se zadužuju sve institucije i organi uprave u SBK da u što kraćem roku, a najkasnije do 31.12.2021. godine izrade vlastite Akcione planove za sprječavanje korupcije koji će biti usklađeni sa ciljevima i zadacima Strategije i Akcionog plana Vlade SBK za sprječavanje korupcije.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva privrede:

– Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” – interventna sredstva po zahtjevu korisnika Udruženje građana KMF (Klub malog fudbala) Vitez za sufinansiranje projekta nabavke opreme za treniranje, u iznosu od 2.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na žiro račun Udruženju građana KMF.

– Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” – interventna sredstva po zahtjevu korisnika udruženje Auto moto klub “Elektro Moto Mehanik” Jajce za sufinansiranje troškova učešća na FIA takmičenju za centralnu evropsku zonu, u iznosu od 2.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na žiro račun udruženja Auto moto klub “Elektro Moto Mehanik” Jajce.

 

Općinski sud u Bugojnu, obratio se ovom Ministarstvu pravosuđa i uprave sa zahtjevom za davanje saglasnosti za raspisivanje Javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika i to:

„Viši referent za upravljanje predmetima”, na neodređeno vrijeme, jedan izvršilac,

„Viši referent-daktilograf”, na neodređeno vrijeme, jedan izvršilac i

„Viši referent za izvršenje prekršajnih sankcija”, na određeno vrijeme, jedan izvršilac.

Nakon razmatranja podnesenog zahtjeva Vlada SBK je dala saglasnost za raspisivanje Javnog natječaja za popunu navedenih upražnjenih radnih mjesta namještenika

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK dala donijela Odluku o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslova za javnu nabavku- rekonstrukcija i sanacija zgrade u vlasništvu Vlade koju koristi MUP, procijenjene vrijednost nabavke bez PDV-a: 500.000,00 KM

 

Vlada SBK je donijela i slijedeće odluke:

– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda, u iznosu od 2.142,50 KM „Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi“ Travnik, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se „Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi“ Travnik na stavku „Nabavka opreme”, a na prijedlog Ministarstva finansija.

– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, Regionalnog ureda za suradnju mladih (RYCO), u iznosu od 7.483,75 KM, Katoličkom školskom centru “Petar Barbarić“ Gimnazija Travnik, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Katoličkom školskom centru “Petar Barbarić“ Gimnazija Travnik.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova:

  • Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke ostale opreme za policiju (fluorescentni prsluci, nad kape, narukavlja, čunjevi, stop tablice, svijetleće stop tablice, pištaljke , lisice, palice i sl.), procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 17.094,00 KM,
  • Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke – usluge održavanja i popravke radara, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 6.000,00 KM,
  • Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke – usluge održavanja i popravke radio stanica, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 6.000,00 KM.
  • Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke – usluge održavanja i popravke alkometara, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 6.000,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK –  interventna sredstva. Iz Budžeta SBK za 2021. godinu sa pozicije “ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, sredstva utvrđena točkom 6. Interventna sredstva Programa utroška sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2021. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, izdvajaju se sredstva za slijedeće projekte: ugradnja solarnih panela na Skloništu za životinje, Koprivnica, „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bugojno izdvaja se iznos od 6.000,00 KM, rekonstrukcija vrtića Vitez, pokrivački radovi (krov), JU „Dječji vrtić“ Vitez izdvaja se iznos od 6.000,00 KM i popravak dijela krova( hitna intervencija), Treća osnovna škola Bugojno  8.000,00 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za nabavku stalnih sredstava u obliku prava – dodatnih softverskih licenci za bolničko informacijski sustav BIS, procijenjene vrijednosti do 110.000,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK dala saglasnost na izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge obnove certifikata po ISO standardu 9001:2015 u kantonalnim tijelima uprave i upravnim organizacijama. Najpovoljniji ponuđač je „Institut za certificiranje sistema“ d.o.o. Sarajevo, sa ponuđenom cijenom u iznosu od 9.100,00 KM.

Vlada SBK je dala saglasnost na Ugovor o predaji i korištenju zgrade i potpisivanju predmetnog Ugovora Osnovne škole Kaćuni. Ugovor će se potpisati između udruženja „Altın Oran“ (donator),  Vlada Srednjobosanskog kantona i Uprave Osnovne škole Kaćuni.

LEAVE YOUR COMMENT

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *