Home Kultura Poziv za učešće u program obilježavanja Dana općine Travnik – 21.03., u 2022.g
Poziv za učešće u program obilježavanja Dana općine Travnik – 21.03., u 2022.g

Poziv za učešće u program obilježavanja Dana općine Travnik – 21.03., u 2022.g

0
0

                                JAVNI POZIV

za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik – 21.03., u 2022.g.

U toku su pripreme za obilježavanje Dana općine Travnik u 2022.g. — 21.03.2022.g.

Uvažavajući epidemiološku situaciju programske aktivnosti će biti kreirane na način da se poštuju mjere i naredbe koje su na snazi

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti, čija se organizacija dogadaja koji predlažu kao aktivnost u sklopu Dana općine, može organizovati na način da se poštuju propisane mjere i Naredbe koje su na snazi, da upute prijedloge za takve aktivnosti i na taj način se uključe u kreiranje prijedloga Programa obilježavanja Dana općine Travnik.

Planirano je da programske aktivnosti traju od 21.03.2022.g. — 10.04.2022.g. Stoga se pozivate, da svojim prijedlozima konkretnih aktivnosti u navedene dane, doprinesete da ovi dani budu dani zajedničke kreativnosti na jedan novi način i u posebnim okolnostima.

Prijedlog treba da sadrži najmanje: kratak sadržaj aktivnosti, lokaciju, vrijeme održavanja, broj učesnika( vodeći računa o ograničenom broju propisanog naredbama i mogućnosti fizičke distance) kontakt osobu (tel. ili e-mail adresu).

Svi zainteresovani svoje prijedloge za učešće u programu mogu dostaviti do 10.februara 2022.g elektronskim putem na e-mail adresu: aida.dauI@opcinatravnik.com.ba ili predajom na protokol općine, sa naznakom “Za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik 2022.g.”

Prijedlozi pristigli do navedenog roka biti će razmatrani od strane Organizacionog odbora za obilježavanje Dana općine Travnik u cilju definisanja konačnog Programa.Organizacioni odbor zadržava pravo odabira samo onih aktivnosti a koje ocjeni da se mogu organizovati uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera.

Sve informacije vezane za obilježavanje ovogodišnje manifestacije možete pratiti putem oficijelne Facebook stranice “Dani općine Travnik”

JAVNI POZIV, DAN OPĆINE 2022

LEAVE YOUR COMMENT

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *